| Davek na dodano vrednost (DDV)

Na podlagi petega odstavka 95. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 morajo davčni zavezanci, ki so imeli v letu 2023 pravico do uveljavljanja pavšalnega nadomestila na podlagi predhodno pridobljenega dovoljenja davčnega organa, sestaviti obračun pavšalnega nadomestila in ga v elektronski obliki preko sistema eDavki predložiti davčnemu organu, in sicer najkasneje do 31. januarja 2024.

Poziv k predložitvi obračuna za pavšalno nadomestilo za leto 2023