| Sodelovanje gospodarstva s FURS na področju carin, trošarin in okoljskih dajatev

Odprto je posvetovanje za predstavnike kontaktnih skupin za gospodarstvo oziroma vseh zainteresiranih o osnutku 2. spremembe navodila o izvajanju postopka sprostitve blaga v prosti promet s plačila DDV oproščeno dobavo blaga v drugo državo članico, št. 3/2020.

Spremembe se nanašajo na obvezno priložitev e-prilog, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev za postopek 42/63. Dopolnjeno je poglavje glede neizpolnjevanja obveznosti s pravnimi podlagami, ki izhajajo iz davčnih predpisov (ZDDV-1).

Rok za oddajo pripomb je do 18. 12. 2023.

Osnutek 2. spremembe navodila o izvajanju postopka sprostitve v prost promet

Obrazec za pripombe