| Poreklo blaga

Dne 13. 12. 2023 je bilo v Uradnem listu EU C, C/2023/1531 objavljeno novo obvestilo Komisije o uporabi prehodnih pravil o poreklu, ki določajo diagonalno kumulacijo med pogodbenicami uporabnicami v PEM območju. Od 1. 9. 2023 dalje je možna diagonalna kumulacija na podlagi prehodnih pravil o poreklu med državami EFTE ter Bosno in Hercegovino, kot tudi med posamezno državo EFTE – Bosno in Hercegovino ter drugimi državami, vključenimi v stabilizacijsko-pridružitveni proces EU, razen Kosova. Od 1. 12. 2023 dalje je možna diagonalna kumulacija na podlagi prehodnih pravil o poreklu med EU, državami EFTE in Gruzijo, med EU, Severno Makedonijo in Ukrajino, med EU, Republiko Moldavijo in Ukrajino, ter od 6. 7. 2023 dalje med Severno Makedonijo, Ukrajino in Moldavijo.

Obvestilo Komisije o uporabi prehodnih pravil o poreklu, ki določajo diagonalno kumulacijo med pogodbenicami uporabnicami v pan-evro-mediteranskem območju