| Omejevalni ukrepi

Na strani Evropske komisije so objavljeni posodobljeni odgovori Evropske Komisije na pogosta vprašanja v zvezi z omejevalnimi ukrepi, ki se nanašajo na izdelke iz železa in jekla, proizvedene v tretji državi, ki vsebujejo vložke iz železa in jekla iz Rusije (člen 3g(1)(d)) Uredbe 833/2014.

Omejevalni ukrep iz člena 3g(1)(d) Uredbe 833/2014 se uporablja za izdelke iz železa in jekla (tarifne številke 7206 do 7229 in celotno 73. poglavje), navedene v Prilogi XVII, kadar se proizvedejo v tretji državi in vključujejo vložke iz železa in jekla s poreklom iz Rusije, navedene v isti prilogi. V teh primerih je treba dokazati, da izdelki iz železa in jekla ne vključujejo vložkov iz železa in jekla s poreklom iz Rusije, ki so navedeni v Prilogi XVII.

Pri izpolnjevanju carinske deklaracije je potrebno v podatkovni element 2/3 Predložene listine, potrdila in dovoljenja, dodatna sklicevanja vpisati oznako:

  • Y824 Dokazilo o državi porekla vložkov iz železa in jekla, ki so se uporabili za predelavo izdelka v tretji državi oziroma
  • Y859, kadar gre za blago, ki je vstopilo na ozemlje carinske unije EU in se predloži carinskim organom pred začetkom veljavnosti ali datumom uporabe te sankcije, pri čemer se upošteva poznejši datum (glej člen 12e Uredbe (EU) št. 833/2014).

Glede na vpisano oznako mora uvoznik razpolagati z ustreznimi dokumenti.

Posodobljeni odgovori Evropske Komisije na pogosta vprašanja glede izvajanja omejevalnih ukrepov, so objavljeni na naslednji povezavi:

Frequently asked questions - Sanctions against Russia (europa.eu)

Prepoved uvoza izdelkov iz železa in jekla iz Rusije (16. 10. 2023)