Začasni izvoz blaga na popravilo v garancijskem roku

V splošnem velja, da se za blago, ki se začasno izvaža na popravilo, uporabi postopek pasivnega oplemenitenja. Pred pošiljanjem pokvarjenega blaga v tretjo državo je potrebno zaprositi za dovoljenje carinskega organa, ki se izda v poenostavljeni obliki z vložitvijo carinske deklaracije. Deklaraciji se poleg ostalih dokumentov (račun, prevozna listina, …) priloži ustrezno izpolnjen obrazec za popravilo.

Če bo izdelek poslan preko Pošte Slovenije, se ta postopek izvede pri Finančnem uradu Ljubljana, Oddelku za carinjenje Ljubljana.

V primeru, da bo izdelek poslan v tretje države preko podjetja, ki se ukvarja s poštnimi storitvami (DHL, TNT, UPS, itd.), je treba podjetje izrecno opozoriti, da se blago začasno izvaža na popravilo.

Carinske formalnosti (vložitev deklaracije in potrebno sodelovanje pri carinskem postopku) pri začasnem izvozu in ponovnem uvozu bo v primeru poštnega pošiljanja za vas opravila Pošta Slovenije oz. izbrano podjetje.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH