Vnos zdravil

Zdravila

Potniki lahko prinesejo iz tretjih držav v svoji osebni prtljagi le zdravila, ki jih potrebujejo:

  • za svojo osebno uporabo, ali
  • za osebno uporabo svojih družinskih članov oziroma na podlagi pooblastila za osebno uporabo največ enega posameznika, ki ni član njegove družine, ali
  • za svojo žival, katere vrsta se ne uporablja za pridobivanje oziroma proizvodnjo živil.

Količina zdravil mora ustrezati zadevni terapevtski rabi, in sicer:

  • za akutna stanja za največ tri tedne,
  • za kronične bolezni oziroma stanja, pri katerih je potrebna dolgotrajna uporaba zdravil, za največ tri mesece skladno s predpisanim odmerjanjem oziroma izjemoma za obdobje do 12 mesecev, če posameznik predloži dokazila o dovoljenem bivanju v tem obdobju v ciljni državi, razen če predpisi s področja prepovedanih drog ne določajo drugače.

Za zdravila, za katera je potreben zdravniški oziroma veterinarski recept, mora potnik na zahtevo carinskega organa predložiti dokazila o zdravniškem oziroma veterinarskem receptu za zdravila.

Zdravila z narkotičnimi učinkovinami

Pri prehodu potnikov na ozemlja pogodbenic Schengenskega sporazuma ali pri njihovem gibanju na teh ozemljih lahko osebe nosijo prepovedane droge, ki se v skladu s posebnimi predpisi uporabljajo kot zdravila, in jih potrebujejo za njihovo zdravljenje. Te osebe morajo imeti potrdilo, ki ga je izdal ali overil pristojni organ države njihovega stalnega prebivališča. Gre za zdravniško potrdilo, iz katerega je razvidna upravičenost do posesti prepovedane droge.

Več o tem

Zdravila

 

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH