Vnos rastlin in rastlinskih proizvodov

Rastline in rastlinski proizvodi, ki izhajajo iz držav izven Evropske unije in se vanjo vnašajo po pošti ali prenašajo v osebni prtljagi potnikov, predstavljajo resno tveganje za zdravje rastlin na ozemlju EU zaradi možnosti vnosa rastlinskih bolezni ali škodljivcev, ki se lahko v našem okolju pretirano namnožijo in povzročajo gospodarsko in okoljsko škodo. Z namenom preprečevanja vnosa novih nevarnih bolezni in škodljivcev rastlin je v Evropsko unijo (EU) vnos pošiljk določenih vrst rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz držav izven EU prepovedan ali omejen s posebnimi zahtevami, in sicer se zahteva fitosanitarno spričevalo, ne glede na količino, oziroma obvezen uradni nadzor fitosanitarnega inšpektorja. Ni izjem za majhne količine in osebno prtljago potnikov.

Podrobnosti o uvozu in več informacij lahko pridobite pri  Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki je pristojni organ za to področje.

Izjeme

  • Fitosanitarno spričevalo ni potrebno za 5 vrst plodov: ananas, kokos, durian, banane, dateljni iz vseh tretjih držav.
  • Fitosanitarno spričevalo ni potrebno za rastline, sadje, zelenjavo, cvetje ali semena, ki prihajajo iz Švice, Lihtenštajna in Severne Irske.

Postopek uvoza dovoljenih rastlin in rastlinskih proizvodov za osebno uporabo

Za pošiljke rastlin za saditev (lončnice, sadike, cepiči, podlage, potaknjenci, čebulice, nekatero seme) katerih uvoz ni prepovedan, je treba na prvem vstopnem mestu v Unijo prijaviti na pregled fitosanitarnemu inšpektorju in priložiti fitosanitarno spričevalo fitosanitarnih organov države porekla. V Sloveniji je dovoljen uvoz takšnih pošiljk samo v Luki Koper ali na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. 

Kaj je prepovedano?

Iz  držav izven EU ni dovoljeno z osebnimi pošiljkami ali v osebni prtljagi vnašati v EU:

  • semenskega in jedilnega krompirja,
  • sadik oziroma rastlin za saditev določenih sadnih in lesnatih okrasnih rastlin ter vinske trte
  • sadik oziroma rastlin za saditev iz družine razhudnikovk (paradižnik, paprika, feferon, petunija, krompirjevka, brugmansija, kristavec, goji jagoda)
  • sadik trav (razen nekaterih okrasnih)
  • bonsajev (iglavci)
  • zemlje in rastnih substratov (razen šote in kokosovih vlaken)

Ali ste vedeli?

Vnos določenih rastlin in njihov delov je lahko omejen tudi zaradi drugih tveganj, kot npr. rastlinske vrste, ki so zavarovane zaradi njihove ogroženosti, tujerodne invazivne vrste.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH