Vnos alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov

Vnos iz tretjih držav

Blago nekomercialne narave, uvoženo v osebni prtljagi potnika, je oproščeno plačila uvoznih dajatev, davka na dodano vrednost in trošarine, če se uvaža priložnostno in je namenjeno osebnim potrebam potnika, potrebam družinskih članov ali za darila. Narava in količina blaga ne smeta biti takšni, ki bi kazali na uvoz v komercialne namene. Pri uvozu tobačnih izdelkov in alkoholnih pijač se oprostitev plačila dajatev (uvoznih dajatev, DDV in trošarine) lahko uveljavlja za naslednje količine:

Tobak in tobačni izdelki:

 • 200 kosov cigaret, ali
 • 100 kosov cigarilosov (cigare s težo največ 3g), ali 
 • 50 cigar, ali
 • 250 gramov tobaka za kajenje, ali
  sorazmerna količina različnih tobačnih izdelkov

Alkohol in alkoholne pijače:

 • 1 liter alkohola in alkoholnih pijač z vsebnostjo alkohola nad 22 vol. % ali nedenaturiranega alkohola z vsebnostjo 80 vol. % in več, ali
 • 2 litra alkohola in alkoholnih pijač z vsebnostjo alkohola pod 22 vol. % alkohola, ali
  sorazmerna količina teh izdelkov, in
 • 4 litre nepenečega vina, in
 • 16 litrov piva

Osebe, mlajše od 17 let, do oprostitev pri uvozu tobačnih izdelkov in alkohola niso upravičene.

Ali ste vedeli?

Za namene uveljavljanja oprostitev se v zračnem in v pomorskem prometu za potnika šteje potnik, ki potuje v zračnem ali pomorskem prevozu, ki ni polet v zasebne namene ali pomorska plovba v zasebne namene.

Vnos iz držav članic EU

Za alkohol in alkoholne pijače ter tobačne izdelke velja, da v kolikor jih fizična oseba sama vnese iz druge države članice v Slovenijo in prevaža za lastno porabo, obveznost za obračun trošarine ne nastane, če količine v trenutku vnosa ne presegajo:

 • 800 kosov cigaret ali 100 ml polnila za elektronske cigarete ali 800 zvitkov tobaka za segrevanje;
 • 400 kosov cigarilosov;
 • 200 kosov cigar;
 • 1 kg drobno rezanega tobaka ali drugega tobaka za kajenje;
 • 10 litrov žganih pijač;
 • 20 litrov vmesnih pijač;
 • 90 litrov vina, vključno z največ 60 litrov penečega vina;
 • 110 litrov piva.
NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH