Uvoz avtomobila iz tretjih držav

Pri uvozu novih ali rabljenih osebnih vozil iz tretje države (ni članica EU) je potrebno plačati carino, davek na dodano vrednost (DDV) in davek na motorna vozila (DMV).

Carina se obračuna od carinske vrednosti, pri čemer se v osnovo za carinsko vrednost vključi nabavna vrednost vozila in vsi drugi posredni stroški, ki nastanejo zunaj carinskega območja EU in so vezani na ta uvoz. Pri uvozu avtomobila je treba k carinski deklaraciji priložiti račun in v primeru uveljavljanja preferencialne tarifne obravnave (znižanje ali odprava carine na blago s poreklom) tudi dokazilo o poreklu. Preferencialna tarifna obravnava se lahko pri sprostitvi v prosti promet v EU odobri pri uvozu blaga s poreklom iz držav, s katerimi ima EU sklenjene preferencialne trgovinske sporazume ali uvozu iz držav, za katere veljajo avtonomni preferencialni režimi, ki jih je EU enostransko sprejela za določene države in ozemlja. Trenutno so te stopnje, odvisno od države porekla, od 0 % do 6,5 %. Če takšne preferencialne tarifne obravnave ni, je carinska stopnja 10 % od carinske vrednosti.

Pri uvozu osebnih vozil se plača tudi davek na motorna vozila (DMV). Davek na motorna vozila se plačuje od motornih vozil iz tarifnih oznak 8703 (razen 8703 10) in 8711 kombinirane nomenklature carinske tarife, ki morajo biti v skladu s predpisi, ki urejajo registracijo motornih vozil, za udeležbo v cestnem prometu registrirana v Republiki Sloveniji.

Osnova za davek na motorna vozila se določi glede na vrsto motornega vozila (tarifno oznako). Merila za določitev davčne osnove glede na vrsto posameznega motornega vozila so: vrsta goriva, ki se uporablja za pogon, izpust CO2 pri kombinirani vožnji (v nadaljnjem besedilu: izpust CO2), izražen v g/km, moč motorja, izražena v kilovatih (kW), in okoljevarstvena kategorija, ki opredeljuje emisijski standard EURO (v nadaljnjem besedilu: emisijski standard EURO), kot je to določeno v 8. členu Zakona o davku na motorna vozila – v nadaljevanju ZDMV-1 (Uradni list RS, št. 200/20).

ZDMV-1 v 9. členu določa, da je davek na motorna vozila iz tarifne oznake 8703, razen:

  • motornih vozil iz tarifne oznake 8703 10,
  • bivalnih vozil,
  • trikoles in štirikoles,
  • motornih vozil, izključno na električni pogon (tarifna oznaka 8703 80),
  • drugih motornih vozil brez izpusta CO2 in
  • motornih vozil, katerih moč motorja ne presega 4 kW niti ne presegajo največje hitrosti 25 km/h,

določen kot seštevek obveznosti glede na izpust CO2 in vrsto goriva, ki se uporablja za pogon motornega vozila in obveznosti glede na emisijski standard EURO ter vrsto goriva, ki se uporablja za pogon motornega vozila.

Davek na bivalna vozila, trikolesa in štirikolesa iz tarifne oznake 8703 ter motorna vozila iz tarifne oznake 8711, razen motornih vozil izključno na električni pogon (tarifna oznaka 8703 80 in 8711 60) in drugih motornih vozil brez izpusta CO2 ter motornih vozil, katerih moč motorja ne presega 4 kW niti ne presegajo največje hitrosti 25 km/h, je določen kot seštevek obveznosti glede na moč motorja in obveznosti glede na emisijski standard EURO in vrsto goriva, ki se uporablja za pogon motornega vozila.

Davek na motorna vozila iz tarifne oznake 8703 in 8711, katerih moč motorja ne presega 4 kW niti ne presegajo največje hitrosti 25 km/h, je določen glede na moč motorja.

Davek na motorna vozila izključno na električni pogon (tarifna oznaka 8703 80 in 8711 60) in druga motorna vozila iz tarifne oznake 8703 in 8711 brez izpusta CO2 je določen glede na moč motorja.

Davek se, na podlagi 15. člena ZDMV-1 lahko zniža:

  • Za motorna vozila iz 9. člena ZDMV-1, ki imajo poleg voznikovega še najmanj sedem sedežev, za 30 %.
  • Za motorna vozila iz 9. člena ZDMV-1, ki so konstruirana za prevoz ljudi in blaga (osebna večnamenska vozila) in se štejejo, da so namenjena prevozu blaga ali tovora ter jih proizvajalci homologirajo kot tovorna vozila, uvrščajo pa se pod tarifno oznako 8703, za 30 %, če kumulativno izpolnjujejo določene pogoje.

Za rabljena motorna vozila iz 9. člena ZDMV-1 se izračunani davek plača v predpisanem odstotku, določenem glede na starost motornega vozila. Določitev odstotka je odvisna od obdobja od prve registracije motornega vozila v drugi državi članici ali tretji državi do nastanka obveznosti za obračun davka na motorno vozilo v Republiki Sloveniji.

Pri uvozu se plača tudi DDV. Osnova za DDV je carinska vrednost blaga, h kateri se prišteje znesek carine in DMV. Stopnja DDV je 22 %.

Za registracijo vozila v Sloveniji je potrebno pridobiti tudi potrdilo o skladnosti vozila (homologacija), ki ga izda akreditirani nadzorni organ: Seznam izvajalcev s področja vozil - Agencija za varnost prometa - AVP (avp-rs.si).

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH