Uveljavljanje oprostitev plačila dajatev

Blago nekomercialne narave, uvoženo v osebni prtljagi potnika, je oproščeno plačila uvoznih dajatev, davka na dodano vrednost in trošarine, če se uvaža priložnostno in je namenjeno osebnim potrebam potnika, potrebam družinskih članov ali za darila. Narava in količina blaga ne smeta biti takšni, ki bi kazali na uvoz v komercialne namene. Oprostitev dajatev se lahko uveljavlja v okviru predpisanih količin in vrednosti blaga.

Vrednostne in količinske omejitve

Oprostitev plačila uvoznih dajatev, davka na dodano vrednost in trošarine se lahko uveljavlja za blago, katerega skupna vrednost ne presega 300 evrov na osebo. Za potnike v zračnem in pomorskem prometu je vrednostna omejitev 430 evrov. Potniki, mlajši od 15 let, pa lahko uveljavljajo oprostitev plačila dajatev za blago do skupne vrednosti 150 evrov.

Če je skupna vrednost blaga višja, se lahko oprostitev odobri le do predpisanega zneska, pri čemer se vrednost posameznih predmetov ne more razdeliti. Več potnikov ne more združiti svojih pravic do oprostitve ter tako uvoziti blaga večje vrednosti (npr. predmeta v vrednosti 500 evrov ni mogoče deliti na dva potnika in ga tako uvoziti brez plačila dajatev).

Vrednost osebne prtljage, ki jo potnik uvozi začasno ali jo ponovno uvozi po začasnem izvozu, in vrednost zdravil za osebno rabo potnika se pri vrednostni omejitvi ne upoštevata.

Pri uvozu trošarinskih izdelkov – tobaka in tobačnih izdelkov, alkohola in alkoholnih pijač in goriva se oprostitev plačila uvoznih dajatev, davka na dodano vrednost in trošarine lahko uveljavlja v okviru naslednjih količin:

Tobak in tobačni izdelki (osebe, starejše od 17 let):

 • 200 kosov cigaret, ali
 • 100 kosov cigarilosov (cigare s težo največ 3g), ali 
 • 50 cigar, ali
 • 250 gramov tobaka za kajenje, ali
  sorazmerna količina različnih tobačnih izdelkov

Alkohol in alkoholne pijače (osebe, starejše od 17 let):

 • 1 liter alkohola in alkoholnih pijač z vsebnostjo alkohola nad 22 vol. % ali nedenaturiranega alkohola z vsebnostjo 80 vol. % in več, ali
 • 2 litra alkohola in alkoholnih pijač z vsebnostjo alkohola pod 22 vol. % alkohola, ali
  sorazmerna količina teh izdelkov, in
 • 4 litre nepenečega vina, in
 • 16 litrov piva

 Gorivo:

 • količina, ki je v standardnem rezervoarju vsakega prevoznega sredstva, in dodatnih 10 litrov v prenosni posodi

Ali ste vedeli?

V zračnem in v pomorskem prometu se za namene uveljavljanja oprostitev za potnika šteje potnik, ki potuje v zračnem ali pomorskem prevozu, ki ni polet v zasebne namene ali pomorska plovba v zasebne namene.

Več o tem

Potniki

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH