Postopek pri reklamaciji uvoženega blaga v garancijskem roku zaradi popravila oziroma zamenjave z novim identičnim izdelkom

Uvozne dajatve se lahko povrnejo za blago, ki ga je prejemnik zavrnil, ker je bilo v trenutku sprejema carinske deklaracije poškodovano ali ni ustrezalo določbam pogodbe, na podlagi  katere je bilo uvoženo.

Povračilo ali odpust uvoznih dajatev se odobri:

  • če blago ni bilo uporabljeno, razen če je bil začetek uporabe potreben za ugotovitev poškodovanosti blaga ali njegove neskladnosti z določbami pogodbe;
  • če se blago izvozi s carinskega območja EU.

Povračilo ali odpust uvoznih dajatev se odobri na podlagi zahtevka, vloženega pri pristojnem uradu. Carinski organ v odločbi odloči o povračilu ali odpustu dajatev in določi  rok za ureditev carinskih formalnosti (npr. izvoznega postopka, vnos v prosto cono, …), od katerih je odvisno povračilo ali odpust.

Pri uvozu novega, zamenjanega blaga se plačajo uvozne dajatve.

Treba je poudariti, da pogoj, da se blago vrača tujemu dobavitelju v garancijskem roku, ni dovolj za povračilo uvoznih dajatev, če prej navedeni pogoji niso izpolnjeni.

Če želi oseba poslati blago na popravilo, lahko vloži zahtevek za postopek pasivnega oplemenitenja, na podlagi katerega pristojni carinski organ izda dovoljenje za pasivno oplemenitenje. Pri ponovnem uvozu se dajatve plačajo od vrednosti oplemenitenja (na vgrajene dele in storitve popravila). Če je popravilo brezplačno, se uvozne dajatve ne plačajo.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH