Plačam z direktno obremenitvijo

Kdo lahko plača z direktno obremenitvijo?

Z direktno obremenitvijo lahko obveznosti plača zavezanec, ki je FURS dal soglasje za SEPA direktno obremenitev. Soglasje za SEPA direktno obremenitev lahko odda zavezanec, ki je uporabnik eDavkov in je prijavljen v sistem elektronskega vročanja preko eDavkov.

Kaj se lahko plača z direktno obremenitvijo?

Z direktno obremenitvijo se lahko plačajo obveznosti določene z informativnim izračunom dohodnine.

Kako se odda soglasje za SEPA direktno obremenitev?

Soglasje za SEPA direktno obremenitev se odda preko eDavkov, obrazec Soglasje za SEPA direktno obremenitev.

Pomni

V primeru spremembe osebnih podatkov je treba predložiti spremembo soglasja.

Kdaj oddati soglasje za SEPA direktno obremenitev?

Soglasje za SEPA direktno obremenitev se lahko odda kadarkoli. Za plačilo določene obveznosti z direktno obremenitvijo pa je bistveno, da FURS razpolaga z veljavnim soglasjem za SEPA direktno obremenitev na dan, ki je določen v dokumentu s katerim je bila obveznosti odmerjena.

Kdaj je plačilni nalog za SEPA direktno obremenitev poslan banki zavezanca?

Plačilni nalog za SEPA direktno obremenitev je banki zavezanca poslan dva delovna dneva pred iztekom roka za plačilo obveznosti. O nameravani bremenitvi računa je zavezanec v eDavkih obveščen 14 dni pred datumom izvršitve plačilnega naloga.

Plačilni nalog za SEPA direktno obremenitev ne bo poslan banki zavezanca, če je soglasje za SDD neveljavno ali bo zavezanec v eDavkih vložil ugovor na plačilni nalog za SEPA direktno obremenitev. Rok za vložitev ugovora na plačilni nalog za SEPA direktno obremenitev se v eDavkih izteče pet delovnih dni pred izvršitvijo naloga.

Pomni

Plačilni nalog za SEPA direktno obremenitev ne bo pripravljen, če ima zavezanec neporavnane zapadle obveznosti iz naslova iste vrste davka. Zapadle obveznosti se lahko preverijo v eDavkih na vpogledu eKarticaO.  

Ali ste vedeli?

Način in pogoji pri plačilu obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, za katere je nadzornik FURS, s SEPA direktno obremenitvijo so urejeni s Splošnimi pogoji plačevanja obveznih dajatev s SEPA direktno obremenitvijo.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH