Osebna prtljaga potnika

Potnik, ki nima običajnega prebivališča na carinskem območju Unije, lahko brez plačila dajatev začasno uvozi predmete osebne prtljage, vključno s predmeti za športne aktivnosti, potrebne v času bivanja v EU. Ko carinsko območje Unije zapusti, mora te predmete ponovno iznesti.

Potnik, ki ima običajno prebivališče na carinskem območju Unije, lahko osebno prtljago, ki jo je začasno iznesel v tretjo državo, ponovno uvozi v EU brez plačila uvoznih dajatev v roku treh let. Blago je bilo lahko v tem času spremenjeno samo zaradi svoje običajne rabe oziroma uporabe. Ob ponovnem uvozu se carinski status unijskega blaga po potrebi dokazuje carinskim organom s predložitvijo primernega dokazila (npr. dokumenta o evidentiranju statusa, računa, garancijskega lista ipd.).

Potniku pri izstopu iz carinskega območja Unije ni treba izrecno prijaviti blaga nekomercialne narave, ki ga prenaša v svoji osebni uporabi in je namenjeno uporabi med potovanjem. Ob vrnitvi tega blaga  na carinsko območje Unije velja enako, saj se šteje, da ima to blago carinski status unijskega blaga, če je prijavljeno kot tako in ni dvoma o resničnosti take prijave. Carinski organ zaradi preverjanja statusa blaga lahko zahteva predložitev ustreznega dokazila. Kot dokazilo o unijskem statusu blaga lahko potnik predloži dokument, iz katerega je nedvoumno razviden unijski status blaga, npr. dokument o evidentiranju statusa, račun, garancijski list, ipd. Za izdajo dokumenta o evidentiranju statusa lahko potnik zaprosi ob iznosu blaga s carinskega območja Unije.

Več o tem

Potniki

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH