Nakup novega ali rabljenega vozila v Sloveniji ali v drugi državi članici EU

Nakup vozila v Sloveniji

Kadar fizična oseba pridobi prevozno sredstvo znotraj Slovenije, nima z vidika davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV) in davka na motorna vozila (v nadaljevanju: DMV) nobenih obveznosti glede prijave tega nakupa.

Nakup vozila v drugi državi članici EU

Če fizična oseba pridobi novo ali rabljeno prevozno sredstvo iz druge države članice EU, ji bo davčni organ odmeril DMV, ob pridobitvi novega motornega vozila pa bo odmerjen še DDV.

DDV

Za novo prevozno sredstvo štejejo motorna vozila, ki so povsem nova iz tovarne ali so bila dobavljena pred potekom šestih mesecev po datumu, ko so bila dana prvič v uporabo ali če z njimi ni bilo prevoženih več kot 6.000 kilometrov.

Za rabljeno kopensko prevozno sredstvo se šteje prevozno sredstvo, ki je bilo dobavljeno po preteku 6 mesecev, ko je bilo prvič dano v uporabo in če je z njim prevoženih več kot 6000 kilometrov.

Fizična oseba, ki ni identificirana za namene DDV, mora pridobitev novega vozila iz države članice EU prijaviti davčnemu organu na obrazcu DDV-PPS v 15 dneh od dneva pridobitve. Stopnja obdavčitve je 22 % od davčne osnove. Davčna osnova za odmero DDV vključuje ceno vozila, skupaj z odmerjenim DMV. Brez dokazila o plačilu DDV se prevoznega sredstva ne sme registrirati.

Če oseba, identificirana za namene DDV, pridobi novo ali rabljeno prevozno sredstvo od prodajalca, ki je identificiran za namene DDV v drugi državi članici, in je bila ta dobava oproščena plačila DDV v skladu s 1. točko 46. člena ZDDV-1 (oz. 1. točko 138. člena Direktive o DDV), prevozno sredstvo pa ni namenjeno nadaljnji prodaji, predloži prijavo in izkaže DDV v obračunu DDV. Brez predložitve obrazca DDV-PPS se prevoznega sredstva, pridobljenega iz druge države članice, ne sme registrirati.

Obrazec lahko zelo enostavno oddate elektronsko, preko sistema eDavki:

  • brez digitalnega potrdila (registrirate se z uporabo uporabniškega imena in gesla) ali
  • z digitalnim potrdilom.

DMV

Za vsako motorno vozilo, ki je v Sloveniji registrirano prvič, je treba v Sloveniji plačati DMV, ki ga davčni organ odmeri na podlagi prejete napovedi DMV.

Davčni zavezanec mora pred vložitvijo napovedi za odmero DMV pridobiti potrdilo o skladnosti pri homologacijskem organu. Šele po zaključenem postopku homologacije davčni zavezanec vloži napoved za odmero DMV (v elektronski obliki prek eDavkov). Po končanem postopku odmere DMV lahko davčni zavezanec pri registracijskem organu registrira motorno vozilo.

Obrazec se zelo enostavno odda elektronsko, preko sistema eDavki:

  • brez digitalnega potrdila (registrirate se z uporabo uporabniškega imena in gesla) ali
  • z digitalnim potrdilom.

Informativni izračun davka lahko opravite sami s pomočjo kalkulatorja DMV, ki je na voljo na tej povezavi.

Plačilo DMV

Davek od prometa motornih vozil se plača na prehodni davčni podračun – proračun države SI56011008881000030, referenca SI19 DŠ-33006. DDV od pridobitve prevoznega sredstva se plača na prehodni davčni podračun - proračun države SI56011008881000030, referenca je: SI19 DŠ-62006.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH