Nakup rabljenih prevoznih sredstev v EU

DDV

Po DDV zakonodaji je rabljeno prevozno sredstvo kopensko motorno vozilo, ki je bilo dobavljeno po preteku šestih mesecev od datuma, ko je bilo prvič dano v uporabo, in s katerim je prevoženih več kot 6.000 kilometrov. 

Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, ki po splošni urediti DDV kupuje rabljena prevozna sredstva za nadaljnjo prodajo od prodajalca, identificiranega za namene DDV v drugi državi članici, izkaže DDV v obračunu DDV za obdobje, v katerem je bilo prevozno sredstvo pridobljeno. V tem primeru davčnemu zavezancu ni treba predložiti obrazca DDV-PPS.

Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, ki po splošni urediti DDV kupi rabljeno prevozno sredstvo, ki ni namenjeno nadaljnji prodaji, od prodajalca, identificiranega za namene DDV, obračuna DDV v obračunu DDV za obdobje, v katerem je bilo motorno vozilo pridobljeno. Pridobitev rabljenega prevoznega sredstva mora prijaviti v 15 dneh od dneva pridobitve na obrazcu DDV-PPS, ki ga predloži davčnemu organu v elektronski obliki prek sistema eDavki. Brez predložitve obrazca se rabljeno prevozno sredstvo ne sme registrirati.

Prevozna sredstva so obdavčena po 22-odstotni stopnji DDV. Osnovo za DDV predstavlja vrednost prevoznega sredstva in vse pripadajoče dajatve (tudi DMV).

Če je prodajalec davčni zavezanec s sedežem v drugi državi članici in je od dobave rabljenega prevoznega sredstva obračunal DDV od dosežene razlike v ceni po posebni ureditvi za rabljeno blago, se od pridobitve prevoznega sredstva DDV ne obračuna.

DMV

Davčni zavezanec, ki pridobiva motorna vozila iz druge države članice, mora v 15 dneh od dneva nastanka obveznosti za obračun davka takega vozila vložiti napoved za odmero DMV.

K napovedi je treba priložiti:

  • račun o nakupu motornega vozila, iz katerega je razviden datum pridobitve,
  • kupoprodajna pogodba,
  • prometno dovoljenje (druge države članice) itd.

Davčni organ izda odločbo o odmeri DMV. Na eDavkih je na Vpogled v podatke o plačanem DMV (Davek na motorna vozila) dostopna evidenca motornih vozil, kjer se preverja, ali je bil za konkretno vozilo davek plačan ali ne oz. ali je bila uveljavljena oprostitev plačila DMV. Šele nato se lahko izvede postopek registracije motornega vozila.

Organ, pristojen za registracijo, oziroma pooblaščena organizacija pri registraciji vozil ne sme registrirati motornega vozila, če vozilo ni vpisano v evidenco davčnega organa.

Pri izračunu višine DMV je na voljo program za izračun davčne obveznosti za motorna vozila, pridobljena od vključno 1. 1. 2021 dalje.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH