Koliko dolgujem

Želite plačati, pa ne veste koliko dolgujete?

Stanje preverite na eKartici na portalu eDavki, ki omogoča tudi izračun zamudnih obresti na današnji dan ali za katerikoli dan v prihodnosti za vaše zapadle neplačane obveznosti in kreiranje plačilnega naloga za izvedbo plačila dolga, z vključenimi izračunanimi obrestmi do dneva plačila. Plačilni nalog si lahko natisnete in izvedete plačilo.

S stanjem, izkazanim na kartici, se ne strinjate

Če so na vaši kartici evidentirane terjatve ali obveznosti s katerimi se ne strinjate, se obrnite na finančni urad, kjer ste vpisani v register.

Če ste plačali, pa plačilo ni evidentirano izpolnite vlogo Izravnava/preknjižba in jo skupaj z dokazili o plačilu posredujte na Upravo za prihodke.

Če še niste prejeli vračila, ki je evidentirano na eKartici, upoštevajte, da pri obveznostih 30 oz.21 dnevni rok za vračilo teče od datuma, ki je navedeno v polju Datum.

Kako preveriti knjigovodsko stanje, če nimate dostopa do eKartice?

Pravne osebe in osebe, ki opravljajo dejavnost s FURS so dožne v skladu z Zakonom o davčnem postopku poslovati elektronsko preko portala eDavkov, kjer tudi pregledujejo stanje svojih terjatev in obveznosti preko eKartice. V primeru, da imate digitalno potrdilo in dostop do portala eDavkov, pa ne morete dostopati do eKartice, je potrebno urediti tudi ustrezno pooblastilo Pooblaščanje.

Izračun zamudnih obresti

Na eDavkih lahko izračunate zamudne obresti do dneva plačila.

Ali ste vedeli?

Stanje dolga lahko preverite na izpisu »Obvestilo o dolgu«, ki ga naročite v eDavkih na obrazcu »Naročilo potrdila o poravnanih obveznostih/obvestila o dolgu/izpisa odprtih postavk«.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH