Plačevanje davkov in drugih dajatev

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS) je pristojna za pobiranje obveznih dajatev in izterjavo drugih denarnih nedavčnih obveznosti (v nadaljevanju: obvezne dajatve), ki so prihodek proračuna države, proračunov občin, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZPIZ) in posredno proračuna Evropske unije.

Obvezne dajatve se plačujejo v skladu s Pravilnikom o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov na račune, ki so odprti pri Banki Slovenije. Računi in reference s katerimi se izvrši plačilo posamezne obvezne dajatve so objavljeni v iskalniku Računi in reference za plačevanje obveznih dajatev oz. so določeni v aktu, ki ga izda FURS. Plačilni nalog s QR kodo za plačilo obveznih dajatev se lahko pripravi tudi v eDavkih, v pregledu eKarticaO. Ta storitev je na voljo še na drugih mestih v eDavkih, kjer je nameščen gumb »Pripravi plačilna navodila«.

Pri plačilu obveznih dajatev je pravilna določitev računa in reference na plačilnem nalogu bistvenega pomena, saj zavezanec s tema dvema podatkoma izrazi namen plačila. Uporabljena referenca pri plačilu namreč vpliva na vrstni red zapiranja terjatev v davčnem knjigovodstvu:

  1. plačilo z referenco na izbrano dajatev: v davčnem knjigovodstvu se zapirajo evidentirane terjatve za to vrsto dajatve po vrstnem redu dospelosti (tudi nezapadle),
  2. plačilo s splošno referenco s katero se plačuje več vrst dajatev v dobro enega računa: v davčnem knjigovodstvu se zapirajo evidentirane zapadle terjatve po vrstnem redu dospelosti,
  3. plačilo z referenco na izvršilni naslov: v davčnem knjigovodstvu se zapirajo terjatve opredeljene na izvršilnem naslovu s katerim je bila določena referenca.

Pri plačilu obveznih dajatev iz tujine se plačilo izvrši z nestrukturirano referenco in sicer tako, da se referenca določena v iskalniku Računi in reference za plačevanje obveznih dajatev oz. z aktom FURS vpiše brez presledkov (primer: SI19DŠ-45004 oz. SI21DŠ-številka navedena v izreku izdanega akta).

Pri plačilu obveznih dajatev se lahko uporabijo tudi naslednje plačilne metode:

1. plačilo z e-računom,

za dajatve, ki so obračunane z obračunom davka objavljenem na seznamu vrst obračunov davka na podlagi katerih se izda e-račun. Plačilo dajatev z e-računom omogoča, da se več dajatev, ki se plačujejo na različne račune, plačajo z enim plačilnim nalogom, ki je poslan v spletno banko zavezanca. Za ta način plačevanja dajatev zavezanec v svoji spletni banki odda prijavo na prejem e-računa. Podrobneje so medsebojne pravice med izdajateljem e-računa (FURS) in prejemnikom e-računa (zavezanec) urejene s »Splošnimi pogoji plačevanja dajatev z e-računom«. Več informacij na Plačam z e-računom.

2. spletno plačilo iz eDavkov,

za dajatve izbrane na eKarticiO. Vse izbrane dajatve se plačajo z enim plačilom. Izvajanje spletnih plačil iz eDavkov je omogočeno še na drugih mestih v eDavkih, kjer je nameščen gumb »ePlačilo«. Spletno plačilo je omogočeno za naslednje načina plačila: kartično plačilo, rešitve mobilne telefonije in spletna banka. Več informacij na Plačam s spletnim plačilom iz eDavkov.

3. plačilo s SEPA direktno obremenitvijo,

za dohodnino obračunano z informativnim izračunom dohodnine. Zavezanec za ta način plačila v eDavkih odda soglasje za SEPA direktno obremenitev. Več informacij na Plačam z direktno obremenitvijo.

Preverite lahko datume zapadlosti za naslednje davčne obveznosti oziroma dajatve:

  • nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (samo za fizične osebe)
  • davek od premoženja
  • dohodnina od dobička iz kapitala
  • dohodnina od dohodka iz oddajanja premoženja v najem
  • dohodnina od obresti na denarne depozite
  • davek od dobička od odsvojitve IFI

Preverite odpremo vaše odločbe PREVERITE

MENI
SKRIJ
NA VRH