| Trošarine (ZTro-1)

Znesek vračila trošarine za energente porabljene za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije v letu 2022 znaša 334,90 eurov na 1000 litrov.

V Uradnem listu RS št. 14/23 je objavljen povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen iz 2.1 točke tretjega odstavka 92. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16, 92/21, 192/21 in 140/22 ). Za obdobje od 1. janu­arja 2022 do 31. decembra 2022 znaša 334,90 eurov na 1000 litrov. V skladu s prvim odstavkom 94. člena Zakona o trošarinah imajo kupci za energente, ki se dokazljivo porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, pravico do vračila trošarine v višini 70 % povprečnega zneska trošarine, ki je predpisana za plinsko olje za pogonski namen v obdobju, za katero se zahteva vračilo trošarine, kar znaša glede na naveden znesek 234,43 eurov na 1000 litrov.

Več informacij v zvezi vračilom trošarine je na voljo v dokumentu Vračilo trošarine za energente, ki so jih obdelovalci zemljišč v letu 2022 porabili za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije.