| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

Plačniki nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) občine Lenart poravnajte obveznosti na nov račun občine.

Plačnike nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) občine Lenart obveščamo, da je potrebno obroke NUSZ, ki zapadejo v plačilo po 01. 08. 2023, poravnati na nov račun občine SI56011008884580009.

Stari podračun občine SI56012588884580027 zaradi prenosa podračuna iz EZR občine na EZR države od 01. 08. 2023 ni več aktiven.