| Tranzit in status blaga

Dovoljenja za status pooblaščenega pošiljatelja in dovoljenja za uporabo posebnih oznak.

Zahtevke za izdajo/spremembo/razveljavitev dovoljenja za status pooblaščenega pošiljatelja in dovoljenja za uporabo posebnih carinskih oznak, je od 24. 4. 2023 mogoče vložiti le elektronsko preko evropskega sistema carinskih odločb (CDS) - portala za gospodarske subjekte (TP) in ne več z vložitvijo obrazca pri Finančnem uradu Celje. Navodilo za prijavo v evropski sistem carinskih odločb – CD in Navodilo za uporabo portala TP za področje carinskih dovoljenj – TP CDS, sta na voljo na spletni strani eCarina.