| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila uredbo o uvrstitvi ploščato valjane pločevine iz nelegiranega jekla, širine med 1,060 in 1,250 mm, navite na kolutih. (Izvedbena uredba Komisije 2023/1427).

Ploščato valjana pločevina iz nelegiranega jekla, širine med 1,060 in 1,250  mm, navita  na kolutih, se uvršča pod oznako KN 7210 70 80, kot to določa Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1427, ki velja od 30. 7. 2023.

Na spletni strani FURS je objavljen seznam vseh uredb o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo, ki jih v spornih primerih sprejme Evropska komisija in so zavezujoče v vseh državah članicah EU.