| Poreklo blaga

Sejšeli bodo 1. 7. 2023 za izvoz v EU začeli uporabljati sistem EU REX. Za izdelke s poreklom s Sejšelov se bo od 1. julija 2023 dalje pri uvozu v EU uporablja preferencialna tarifna obravnava iz začasnega sporazuma o gospodarskem partnerstvu ob predložitvi izjave na računu, ki jo bo sestavil izvoznik s Sejšelov, registriran v sistemu EU REX ali kateri koli izvoznik s Sejšelov, če skupna vrednost izdelkov s poreklom v pošiljki ne bo presegala 6 000 EUR.

Veljavna dokazila o poreklu za uvoz izdelkov s poreklom s Sejšelov v EU od 1. julija 2023 dalje