| REK obrazci

REK-O

Po določbah ZOPNN-F bodo delodajalci lahko koristili naslednja ukrepa pomoči:

O izplačilu nadomestila plače zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče ter o izplačilu nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo delodajalec poroča na REK-O obrazcu.

REK-O obrazec delodajalec davčnemu organu predloži na dan izplačila, pri čemer osnovo za obračun prispevkov za socialno varnost vključuje v polje P01 in jo ločeno izkaže v polju P01b Nadomestila plače, ki ne bremenijo delodajalcev. Za namene oblikovanja pokojninske osnove podatke o izplačanem nadomestilu vpiše:

  • povračila iz točke 1 v polje M02 Nadomestilo plače (3. alineja 1.odst. 32. čl. ZPIZ-2),
  • povračila iz točke 2 v polje M01 Plača in nadomestila plače.

Dodatni podatki o plači (polja S) se ne izpolnjujejo.