| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila uredbo o uvrstitvi uparjalnik za ponovno uporabo (ki ga je mogoče polniti) („razpršilec“) za elektronsko cigareto (Izvedbena uredba Komisije 2023/808).

Uparjalnik za ponovno uporabo (ki ga je mogoče polniti) („razpršilec“) za elektronsko cigareto se uvrščajo pod oznako KN 8543 40 00, kot to določa Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/808, ki velja od 4. 5. 2023.

Na spletni strani FURS je objavljen seznam vseh uredb o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo, ki jih v spornih primerih sprejme Evropska komisija in so zavezujoče v vseh državah članicah EU.