| Omejevalni ukrepi

Prepoved uvoza in nakupa izdelkov iz železa in jekla iz Rusije.

Na podlagi omejevalnih ukrepov enajstega paketa, ki jih je Unija sprejela dne 23.6.2023, je med drugim prepovedan tudi uvoz ali nakup izdelkov iz železa in jekla (tarifne številke 7206 do 7229 in celotno 73. poglavje), navedene v Prilogi XVII, kadar se proizvedejo v tretji državi in vključujejo vložke iz železa in jekla s poreklom iz Rusije, navedene v isti prilogi. V teh primerih je treba dokazati, da izdelki iz železa in jekla ne vključujejo vložkov iz železa in jekla s poreklom iz Rusije, ki so navedeni v Prilogi XVII.

Pri izpolnjevanju carinske deklaracije je potrebno v podatkovni element 2/3 - Predložene listine, potrdila in dovoljenja, dodatna sklicevanja - vpisati oznako:

  • Y824: Dokazilo o državi porekla vložkov iz železa in jekla, ki so se uporabili za predelavo izdelka v tretji državi

oziroma

  • Y859: Blago je vstopilo na ozemlje carinske unije EU in se predloži carinskim organom pred začetkom veljavnosti ali datumom uporabe tega ukrepa, pri čemer se upošteva poznejši datum (glej člen 12e Uredbe (EU) št. 833/2014).
  • Y878: Izdelek se uvaža iz partnerske države za uvoz železa in jekla iz Priloge XXXVI k Uredbi (EU) št. 833/2014.

Glede na vpisano oznako mora uvoznik razpolagati z ustreznimi dokumenti.

Evropska Komisija je objavila odgovore na pogosta vprašanja glede izvajanja omejevalnih ukrepov

Prepoved uvoza izdelkov iz železa in jekla iz Rusije