| Poreklo blaga

V uradnem listu EU L 27 je bil dne 31. 1. 2023 objavljen Sklep št. 01/2022 Odbora za carino iz Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Republiko Singapur, z dne 20. decembra 2022, o spremembi nekaterih elementov Protokola 1 o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja ter njegovih prilog. Sklep št. 01/2022 je začel veljati 1. januarja 2023.

Sporazum o prosti trgovini med EU in Republiko Singapur – sprememba protokola 1 k Sporazumu