| e-Carina

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2023/2879 z dne 15. decembra 2023.

V zvezi z novico, objavljeno dne 18. 12. 2023, sporočamo, da sta datum začetka uporabe ICS2 in časovni okvir uvedbe za pomorski promet, promet po celinskih plovnih poteh ter cestnem in železniškem prevozu potrjena z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2023/2879 z dne 15. decembra 2023 o oblikovanju delovnega programa v zvezi z razvojem in začetkom uporabe elektronskih sistemov, predvidenih v carinskem zakoniku Unije, objavljenim dne 22. 12. 2023.

Informacije so objavljene na strani ICS2 Release 3.

Informativni pregled za sektor pomorskega prometa in celinskih plovnih poti je zdaj na voljo tudi v več jezikih na isti strani pod naslovom "Kako se pripraviti". To vključuje ključne informacije o spremembah in potrebnih korakih za pripravo za uvedbo ICS2. Poleg tega sta na spletu na voljo video in informacije za tehnično pripravo. Pripravlja se tudi informativni pregled za železniški in cestni sektor, ki bo objavljen leta 2024.