| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Zaradi potreb Enotnega okna EU CSW CERTEX, kjer se med drugim upošteva tudi dodatna merska enota vključno s šifro merske enote in kvalifikatorjem merske enote, kjer je tako določeno, se je razširila TARIC funkcija validate in validateList.

Funkcija po novem vrača poleg že znanih elementov tudi podatke o šifri dodatne merske enote in kvalifikatorju. Ker gre za poseg v funkcijo, čeprav minimalističen, ki jo uporabljajo zunanji razvijalci, prosimo in predlagamo vsem zunanjim razvijalcem, da v testnem okolju preverijo delovanje funkcije validate v svojih sistemih in ga po potrebi prilagodijo, predno bo razširjena funkcija nameščena v produkcijo. Namestitev razširjene funkcije v produkcijo je predvideno za 26. 4. 2023. Prilagamo tehnično dokumentacijo za zunanje razvijalce.