| e-Davki

#eDavki

Pregled oddaje je nova eStoritev, katera omogoča uporabniku eDavkov prikaz informacij o oddanih oziroma o neoddanih dokumentih za vse svoje zastopane. Uporabnik na pregledu vidi le tiste podatke o oddanih oz. neoddanih dokumentih, za katere ima EDP pravico za vložitev dokumenta. Trenutno pregled oddaje vključuje obrazec DOD-DDPO in obrazec DDD-DDD. Ostale obrazce bomo dodajali postopoma.

Pregled oddaje se nahaja v osebnem profilu pooblaščenca v zavihku »Dokumenti«. Dodatna pojasnila so na voljo na Pregledu oddaje v kontekstni pomoči (klik na vprašaj).