| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila uredbo o uvrstitvi pravokotnega izdelka („hladilna podloga“) (Izvedbena uredba Komisije 2023/1057).

Pravokotni izdelek („hladilna podloga“) se uvršča pod oznako KN 3926 90 97, kot to določa Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1057, ki velja od 21. 6. 2023.

Na spletni strani FURS je objavljen seznam vseh uredb o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo, ki jih v spornih primerih sprejme Evropska komisija in so zavezujoče v vseh državah članicah EU.