| Prispevki za socialno varnost

V Uradnem listu RS, št. 28/2023 je objavljena Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji. Za leto 2022 znaša 34,85 %.

Povprečna letna stopnja davka in prispevkov