| Okoljske dajatve

1. 1. 2024 je začel veljati nov seznam oseb, ki imajo pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve za zgorevanje goriva, in oseb, ki jim je bila izdana pravnomočna odločba o prenehanju upravičenosti do oprostitve plačila okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva. Objavilo ga je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

1. 1. 2024 je začel veljati nov seznam oseb, ki imajo pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve za zgorevanje goriva, in oseb, ki jim je bila izdana pravnomočna odločba o prenehanju upravičenosti do oprostitve plačila okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva za obdobje od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024. Objavilo ga je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.