| e-Carina

Dnevne spremembe podatkovne zbirke TARIC, ki se odlagajo na FTP-strežnik, bodo po novem vzporedno dosegljive tudi preko TARIC funkcij. Od 1. 11. 2023 bo TARIC vsebina na FTP strežniku ukinjena in bodo TARIC datoteke dosegljive samo še preko TARIC funkcij. Več v tehnični dokumentaciji.

Dnevne spremembe podatkovne zbirke TARIC so dostopne v formatu TARIC (XML) na FTP- strežniku  v podmapi "Taric3".  Ker je zagotavljanje dostopnosti strežnika zastarelo in samo vzdrževanje vedno bolj zahtevno je bila razvita rešitev, ki omogoča  dostop do TARIC XML datotek preko TARIC funkcij. Obveščamo, da sta od 14. 9. 2023 na razpolago novi funkciji getTaricFileList in getTaricExtFile  preko katerih se pridobi seznam TARIC datotek in tudi samo vsebino datoteke.

Do 1. 11. 2023 bo zagotovljeno, da bodo TARIC datoteke  za zunanje razvijalce istočasno na razpolago po starem načinu, to je na FTP-strežniku in po novem načinu, preko novih dveh TARIC funkcij.

Prosimo vse zunanje razvijalce, ki dostopajo do TARIC dnevnih datotek, da najkasneje do 1. 11. 2023 preidejo na nov način dostopa do TARIC datotek (preko TARIC funkcij). Po tem datumu  TARIC datoteke na  FTP strežniku ne bodo več na razpolago.

Prilagamo tehnično dokumentacijo za zunanje razvijalce.