| e-Carina

Zaznali smo, da se po uvedbi novih izvoznih sistemov v EU pojavljajo težave z zaključevanjem izvoznih postopkov v različnih primerih, katere poskušamo rešiti po različnih poteh. Do njihove odprave svetujemo uporabo zaključevanja izvoznega postopka na osnovi alternativnih dokazil. Poizvedovalni postopek se sicer prične, če urad izvoza v 90 dneh po prepustitvi ni obveščen o izstopu blaga, v okviru katerega se deklarantu posreduje sporočilo IE582 in se ga zaprosi za posredovanje alternativnih dokazil.

V kolikor pa bi deklarant pred tem rokom želel zaključiti izvozni postopek, lahko kadar koli sam obvesti urad izvoza, da je blago zapustilo carinsko območje Unije s posredovanjem sporočila IE583 in ob tem predloži ustrezna alternativna dokazila.

Postopek je podrobneje popisan v Navodilu o izvajanju izvoznega postopka, št. 5/2023.

Navedeno velja tudi, kadar ima izvoznik več nezaključenih izvozov in blago zapušča EU preko francoskih carinskih uradov FR000740 (Calais bureau), FR620001 (Calais port tunnel bureau) in FR002300 (Le Havre Port bureau).

Navedeno obvestilo nadomešča predhodno objavljeno obvestilo o zaključevanju izvoznih postopkov preko službe za pomoč uporabnikom FURS.