| Plačevanje davkov in drugih dajatev

Mesečno poročilo.

Finančna uprava RS (v nadaljevanju: FURS) je v mesecu marcu 2023 pobrala neto 1.737,3 milijonov evrov prihodkov, kar je za 147,1 milijonov evrov oz. za 9,3 % več kot v marcu 2022 in za 285,0  milijonov evrov  oz. za 19,6 % več kot v marcu 2021.

V obdobju januar – marec 2023 je FURS pobrala neto 5.258,9 milijonov evrov  prihodkov, kar je za 322,0 milijonov evrov oz. za 6,5 % več kot v enakem obdobju lani in za 919,1 milijonov evrov oz. za 21,2 % več kot v obdobju januar – marec 2021.

Pridržujemo si pravico do popravka podatkov.

Poročilo o prihodkih Finančne uprave RS 2023