| Plačevanje davkov in drugih dajatev

Mesečno poročilo.

Finančna uprava RS (v nadaljevanju: FURS) je v mesecu decembru 2023 pobrala neto 2.063,8 milijonov evrov prihodkov , kar je za 218,1 milijonov evrov oz. za 11,8 % več kot v decembru 2022 in za 267,6 milijonov evrov oz. za 14,9 % več kot v decembru 2021.

V obdobju januar – december 2023 je FURS pobrala neto 22.515,0 milijonov evrov prihodkov, kar je za 1.465,8 milijonov evrov oz. za 7,0 % več kot v enakem obdobju leta 2022 in za 3.299,5 milijonov evrov  oz. za 17,2 % več kot v obdobju januar – december 2021. Pridržujemo si pravico do popravka podatkov.

Poročilo o prihodkih Finančne uprave RS 2023