| Plačevanje davkov in drugih dajatev

Mesečno poročilo.

Finančna uprava RS (v nadaljevanju: FURS) je v mesecu novembru 2023 pobrala neto 1.960,0 milijonov evrov prihodkov, kar je za 187,7 milijonov evrov oz. za 10,6 % več kot v novembru 2022 in za 305,3 milijonov evrov oz. za 18,5 % več kot v novembru 2021.

V obdobju januar – november 2023 je FURS pobrala neto 20.451,2 milijonov evrov prihodkov, kar je za 1.247,7 milijonov evrov oz. za 6,5 % več kot v enakem obdobju lani in za 3.031,9 milijonov evrov oz. za 17,4 % več kot v obdobju januar – november 2021. Pridržujemo si pravico do popravka podatkov.

Poročilo o prihodkih Finančne uprave RS 2023