| Plačevanje davkov in drugih dajatev

Mesečno poročilo.

Finančna uprava RS (v nadaljevanju: FURS) je v mesecu avgustu 2023 pobrala neto 1.856,9 milijonov evrov prihodkov, kar je za 128,8 milijonov evrov oz. za 7,5 % več kot v avgustu 2022 in za 249,9 milijonov evrov  oz. za 15,5 % več kot v avgustu 2021.

V obdobju januar – avgust 2023 je FURS pobrala neto 14.633,2 milijonov evrov prihodkov, kar je za 723,5 milijonov evrov oz. za 5,2 % več kot v enakem obdobju lani in za 2.177,2 milijonov evrov  oz. za 17,5 % več kot v obdobju januar – avgust 2021.

Pridržujemo si pravico do popravka podatkov.

Poročilo o prihodkih Finančne uprave RS 2023