| e-Davki

# eDavki

V Uradnem listu - Vsebina Uradnega lista (uradni-list.si) št. 60/22 je bil objavljen obrazec REK-O. Za poročanje podatkov o bonitetah je v obrazcu določeno tudi vpis podatka »privatne poti več kot 500 km«.

V zvezi z več vprašanji zavezancev smo v januarju 2023 dopolnili Navodila_za_predlozitev_REK.doc (live.com) tako, da je jasno zapisano, da se v polju označi ali delojemalec v privatne namene prevozi več kot 500 kilometrov (oznaka DA) ali manj kot 500 km (oznaka NE).

Delodajalcem, ki so v januarju pravilno obračunali boniteto in zaradi nejasnosti navodil napačno označili polje B014 REK-O obrazca ni treba popravljati.