| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila spremembo Pojasnjevalnih opomb kombinirane nomenklature EU k tarifni številki 7019 in tarifnim podštevilkam 7019 11 00 – 7019 90 00.

Pojasnjevalne opombe KN k tarifni številki 7019 in tarifnim podštevilkam 7019 11 00 - 7019 90 00 se spremenijo tako, da se sedanje pojasnjevalne opombe nadomestijo z novimi pojasnjevalnimi opombami, kot je določeno v spremembi Pojasnjevalnih opomb KN (UL EU C 244/2023).

Spremembe pojasnjevalnih opomb KN so objavljene na spletni strani FURS.