| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila spremembo Pojasnjevalnih opomb kombinirane nomenklature EU k tarifnim oznakam 7318 15 35 do 7318 15 48, 7318 15 52 do 7318 15 95 in 7318 15 95.

Pojasnjevalne opombe KN k tarifnim oznakam 7318 15 35 do 7318 15 48, 7318 15 52 do 7318 15 95 in 7318 15 95 se spremenijo tako, da se vstavi novo besedilo pojasnjevalnih opomb, kot je določeno v spremembi Pojasnjevalnih opomb KN (UL EU C 241/2023).

Spremembe pojasnjevalnih opomb KN so objavljene na spletni strani FURS.