| Ribiški proizvodi

V dokumentu je podana dopolnitev odgovora z dne 22. 8. 2023, katero dokumentacijo je potrebno predložiti pri izvozu tunine paštete v Švico in Združeno kraljestvo s področja ribištva.

Vezano na naš odgovor št. 342-24/2023-2, z dne 21.8.2023, ki se je nanašal na izvoz tunine paštete v Švico in Združeno kraljestvo, smo Komisijo povprašali, kakšno dokumentacijo mora izvoznik v Sloveniji predložiti pri izvozu tunine paštete v Švico v primeru, da se bo tunina pašteta vrnila nazaj v Slovenijo ali naprej trgovala z državami članicami EU. Prejeli smo odgovor Komisije, zato odgovor v omenjenem dopisu pod zaporedno št. 1, ki se nanaša na izvoz tunine paštete v Švico, dopolnjujemo, in sicer: 

Če se bo tunina pašteta iz Švice vračala oz. ponovno uvažala v EU, bodisi v Slovenijo ali v drugo državo članico EU, mora izvoznik ob izvozu v Švico priložiti:

  • potrdilo o ulovu, in
  • prilogo IV uredbe št. 1005/2009, tj. izjavo predelovalnega obrata, potrjeno s strani pristojnega organa v Sloveniji, če so bili proizvodi po uvozu v EU predelani v Sloveniji.

Ob vrnitvi v Slovenijo oz. ponovnem uvozu v EU mora uvoznik poleg omenjenih dokumentov za izvoz v Švico predložiti še:

  • dokument v skladu s členom 14/1 uredbe št. 1005/2008, tj. pisni dokaz, da so se v zvezi s proizvodi opravljale samo dejavnosti iztovarjanja, ponovnega natovarjanja ali drugi postopki za ohranjanje teh proizvodov v dobrem in pristnem stanju, in so bili nenehno pod nadzorom pristojnih organov v Švici, ali
  • dokument v skladu s členom 14/2 uredbe št. 1005/2008, tj. izjavo predelovalnega obrata (prilogo IV omenjene uredbe), potrjeno s strani pristojnega organa v Švici, če so se proizvodi v Švici  dodatno obdelali/predelali.