| e-Davki

eDavki

Obveščamo vas, da je bil danes sistem eDavki posodobljen na način, da sistemsko izvaja preklic zunanjega EDP pooblastila (pooblastilo za delo znotraj eDavkov v profilu drugega zavezanca) v primerih:

  1. Pooblaščenec je fizična oseba in ima v davčnem registru vpisan datum smrti.
  2. Pooblaščenec je fizična oseba z dejavnostjo ali pravna oseba in ima v davčnem registru vpisan datum prenehanja.

Preklic pooblastila se samodejno izvede 30 dni od datuma smrti fizične osebe oziroma datuma prenehanja pravnega subjekta.

V primeru, da vam je bilo odvzeto pooblastilo za delo znotraj eDavkov, v profilu drugega zavezanca, si morate pooblastilo na novo urediti. Pooblastilo si morate urediti na fizično osebo, ki je živa ali na poslovni subjekt, ki nima datuma prenehanja.

Za nevšečnosti se opravičujemo.