| Sodelovanje gospodarstva s FURS na področju carin, trošarin in okoljskih dajatev

Posvetovanje je odprto do 28. 2. 2024.

Odprto je posvetovanje za predstavnike kontaktnih skupin za gospodarstvo oziroma vseh zainteresiranih o osnutku navodila o začasni hrambi blaga.

Rok za oddajo pripomb je do 28. 2. 2024.

Odprta posvetovanja