| Sodelovanje gospodarstva s FURS na področju carin, trošarin in okoljskih dajatev

Posvetovanje je odprto do 7. 6. 2023.

Odprto je posvetovanje za predstavnike kontaktnih skupin za gospodarstvo oziroma vseh zainteresiranih o osnutku navodila o izvajanju izvoznega postopka. Rok za oddajo pripomb je do 7. 6. 2023.

Osnutek Navodila o izvajanju izvoznega postopka

Obrazec za pripombe