| e-Davki

#eDavki

Obveščamo vas, da smo spremenili funkcionalnost elektronskega vlaganja obrazca Doh-KDVP (Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov). Sprememba se nanaša le na vlaganje obrazca Doh-KDVP prek eDavkov (portal eDavki in mobilna aplikacija eDavki). Po novem lahko obrazec Doh-KDVP elektronsko vloži le zavezanec, ki je prijavljen v storitev eVročanje. Če zavezanec še ni prijavljen, ga sistem eDavki najprej usmeri na oddajo obrazca eVrocanje-POS in šele nato lahko zavezanec nadaljuje z oddajo obrazca Doh-KDVP.