| e-Davki

#eDavki

Z današnjim dnem (11. 9. 2023) je na obračunih DOD-DDPO in DDD-DDD za obračunska obdobja, ki se začnejo od 1. 1. 2023 dalje, predizpolnjena vrsta obračuna (redni letni obračun, obračun pri prenehanju, obračun za statusna preoblikovanja, itd.) na podlagi podatkov, ki izhajajo iz uradnih evidenc.

Naprošamo vas, da predizpolnjeno vrsto obračuna upoštevate. V kolikor ni ustrezna jo sicer lahko spremenite, vendar predlagamo, da predhodno kontaktirate pristojni finančni urad, da se bodo podatki po potrebi predhodno ustrezno uredili za pravilno predizpolnjeno vrsto obračuna.

Enaka prošnja velja tudi za predizpolnjena obračunska obdobja, ki se predizpolnjujejo že kar nekaj časa in za katere se je v glavnini izkazalo, da so pravilna. Naprošamo vas, da jih upoštevate in nas predhodno seznanite, če obdobje ni ustrezno. Na ta način se bomo izognili številnim nepotrebnim stornom obračunov, ki niso vloženi za pravilna obračunska obdobja.

Vsi podatki za predizpolnjevanje namreč izhajajo iz uradnih evidenc AJPESa (bodisi Poslovnega registra ali Sodnega registra) oziroma FURS-ovega Registra davčnih zavezancev.