| e-Carina

Obveščamo vas, da bo Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) 1. februarja 2023 uvedla nov sistem SINCTS5.

SINCTS5 predstavlja uskladitev sistema NCTS z novimi zahtevami Carinskega zakonika Unije in Konvencije o skupnem tranzitu. Spremembe vključujejo izvedbo postopka tranzita Unije z zmanjšanim naborom podatkov in vložitev tranzitne deklaracije pred predložitvijo blaga. Prinaša nove funkcionalnosti kot sta registracija dogodkov „na poti“ in uvedbo urada izstopa za tranzit ter poslovnih procesov povezanih z vložitvijo izstopne skupne deklaracije ISD. Poleg tega omogoča elektronsko izmenjavo sporočil z avtomatiziranim izvoznim sistemom in uvaja nov nabor podatkov. Uvedba SINCTS5 (faza 5) istočasno predstavlja nadgradnjo obstoječega sistema SINCTS (faza 4) in razvoj vmesnikov z drugimi sistemi (npr. s sistemom carinskih dovoljenj - CDS).

Vsa potrebna dokumentacija se nahaja na spletni strani FURS.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na FURS (gfu.fu(at)gov.si).

Novo obvestilo o uvedbi sistema SINCTS5 (19. 1. 2023)