| Izpolnjevanje carinske deklaracije in drugih obrazcev (ATA, TIR)

Uradni list RS, št. 14/2023, z dne 3. 2. 2023.

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS, št. 14/2023, z dne 3. 2. 2023 objavljen Pravilnik o izpolnjevanju carinske deklaracije, elektronskem poslovanju s Finančno upravo republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti (v nadaljnjem besedilu: pravilnik CD).

Pravilnik CD se prenavlja predvsem zaradi uvedbe novega tranzitnega sistema SINCTS5 22. 2. 2023, uvedbe novega izvoznega sistema SIAES2 1. 5. 2023 in uvedbe centraliziranega carinjenja pri uvozu 1. 12. 2023.

Pravilnik CD začne veljati 22. 2. 2023. Priloga 1 tega pravilnika, ki velja za uvozne postopke, se začne uporabljati 1. 12. 2023, Priloga 2 tega pravilnika, ki velja za izvozne postopke, pa se začne uporabljati 1. 5. 2023.

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o  izpolnjevanju carinske deklaracije, elektronskem poslovanju s Finančno upravo republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti (Uradni list RS, št. 102/21) razen:

  • 5. in 9. člena ter Prilogi 5 in 9, ki se uporabljata do 31. 12. 2023 za blago, vneseno na carinsko območje Unije po zraku, in do 29. 2. 2024 za blago, vneseno na carinsko območje Unije z drugimi vrstami prevoza,
  • 8. člena in Priloge 8, ki se uporablja do 31. 12. 2023 za zrakoplov, ki vstopa na carinsko območje Unije, in do 29. 2. 2024 za plovilo, ki vstopa na carinsko območje Unije,
  • obstoječi prilogi 1 in 2 v delu, ki se nanašata na izvoz, ponovni izvoz in pasivno oplemenitenje, se uporabljata do 30. 4. 2023 (tj. do uvedbe novega izvoznega sistema SAES2),
  • obstoječi prilogi 3 in 4 pa se uporabljata do 30. 11. 2023 (tj. do uvedbe centraliziranega carinjenja pri uvozu).