| Omejevalni ukrepi

Obveščamo vas, da je bila 2. 5. 2023 v Uradnem listu EU L 114 objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/903 o uvedbi preventivnih ukrepov v zvezi z nekaterimi izdelki s poreklom iz Ukrajine. V skladu s prvim členom uredbe je, razen pri izvajanju pogodb, ki so bile podpisane pred začetkom veljavnosti te uredbe, sprostitev v prosti promet ali dajanje v postopek carinskega skladiščenja, postopek proste cone ali postopek aktivnega oplemenitenja izdelkov iz Priloge k tej uredbi s poreklom iz Ukrajine dovoljeno le v drugih državah članicah kot v Bolgariji, na Madžarskem, Poljskem, v Romuniji ali na Slovaškem.

Ukrep se nanaša na naslednje izdelke

Poimenovanje izdelka

Oznaka blaga

Pšenica

Pšenica in soržica

1001

Koruza

Koruza

1005

Oljna ogrščica

Seme oljne repice ali ogrščice, celo ali lomljeno

1205

Sončnično seme

Sončnično seme, celo ali lomljeno

1206

Navedeno pomeni, da v Sloveniji omejitev sprostitve zadevnega blaga ne velja, je pa potrebno ob sprostitvi tega blaga v prosti promet v Sloveniji  v podatkovni element 2/3 carinske deklaracije vpisati oznako Y844 – Blago, ki ni sproščeno v prosti promet v Bolgariji, na Madžarskem, Poljskem, v Romuniji ali na Slovaškem – Posebne določbe.

Uredba je začela veljati na dan objave tj. 2. 5. 2023 in se uporablja do 5. 6. 2023.